Projekt

ZAHÁJENÍ PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SOCIÁLNÍHO PODNIKU TEMPASS TECH, S.R.O.

je spolufinancován Evropskou unií.
Operační program:

Integrovaný regionální operační program

Registrační číslo projektu:

CZ.06.2.58/0.0/0.0/16_061/0003558

Příjemce dotace:

TEMPASS Tech, s.r.o.

Výzva:

44. VÝZVA IROP – SOCIÁLNÍ PODNIKÁNÍ PRO SOCIÁLNĚ VYLOUČENÉ LOKALITY II. – SC 2.2

Číslo výzvy:

06_16_061

Celkové náklady

5 625 500,00 Kč

Dotace:

4 165 000,00 Kč

Stručný popis projektu

Předmětem projektu je nákup strojů, které budou dále používány pro podnikatelskou činnost sociálního podniku. Cílem projektu je vytvoření pracovních míst pro osoby z vyloučených skupin, a tím jim tak umožnit znovuzařazení do pracovního procesu.

Projekt se především bude snažit pomoci lidem z cílových skupin získat stabilní zaměstnání a postupně budovat pracovní návyky, pomáhat získávat pracovní zkušenosti a finanční prostředky. Tyto osoby je těžké zařadit se do pracovního procesu v soukromém sektoru, kde je většinou už ode dne nástupu tlak na co největší výkon a efektivitu. Nastoupit do pracovního procesu by mohl umožnit právě koncept sociálního podniku, kde díky dotaci je prostor pro postupné zaškolení a výchovu zaměstnanců.

Ve druhé řadě tento projekt řeší taky nedostatek strojů typu hrubotřídiče a traktorbagru k pronájmu. Tento problém se týká zejména stavebních firem nejen v Jihomoravském kraji, kterým se pořízení stoje nevyplatí, ale vyplatilo by se jim si stroj pronajmout. Sociální podnik by tímto dokázal dlouhodobě z pronajímání strojů generovat zisk, který lze následně znova využít na pro zlepšování podmínek pro zaměstnance, rozšiřování nabídky nebo vytváření nových pracovních míst.